Profil spoločnosti • Greenlight, a.s. je súkromná finančná spoločnosť pôsobiaca v oblasti private equity so zameraním na developerské projekty. Sústreďuje sa na vyhľadávanie a vyhodnocovanie investičných príležitostí na Slovensku a v Českej republike a poskytovanie poradenstva v procesoch akvizícií pre klientov na strane predaja alebo kúpy.

 • Spoločnosť sa podieľa na zabezpečovaní projektového financovania skladajúceho sa najmä z vlastného kapitálu, dlhových zdrojov ako aj spolufinancovania zo strany obchodných partnerov, v projektoch aktívne zabezpečuje výkon práva akcionára a dozoruje napĺňanie stanovených investičných kritérií.

 • Pracovný tím zaoberajúci sa investičnými príležitosťami má bohaté skúsenosti s analyzovaním a vyhodnocovaním podnikateľských plánov, s následnou realizáciou a riadením kapitálového vstupu a výstupu.

 • Na základe skúseností a know-how členov svojho pracovného tímu je spoločnosť schopná poskytovať služby s dôrazom na individualitu klienta, a zabezpečiť flexibilné a efektívne rozhodovanie pri investičných projektoch.

 • Greenlight, a.s. bola do Obchodného registra zapísaná v máji 2004. Výška základného imania je 35 mil. Sk. Spoluzakladateľom spoločnosti je Peter Ratkovský, jeden zo zakladateľov spoločnosti Slavia Capital, a.s., o.c.p.
 • Kontaktný formulár

  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať  Odoslať


  Triatlon Team Trnava

  Spoločnosť Greenlight je generálny sponzor Triatlon Teamu Trnava