Team GreenlightPeter Ratkovský
má rozsiahle skúsenosti z oblasti investičného bankovníctva, korporatívnych financií ako aj projektového financovania. Ako riaditeľ investičného bankovníctva v Slovenskej sporiteľni a.s. bol zodpovedný za všetky aktívne operácie spoločnosti na kapitálovom trhu, vrátane operácií na medzinárodných trhoch.
Peter Ratkovský je spoluzakladateľom spoločnosti Slávia Capital a.s., vo vedení ktorej pôsobil v pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa až do roku 1999, kedy sa na obdobie jedného roka stal interným zamestnancom SPP š.p. v pozícii poradcu generálneho riaditeľa. Jeho úlohou bolo napomáhať pri reštrukturalizácii problémovej skladby aktív a v optimalizácii chodu finančného managementu.
Po ukončení svojej pôsobnosti v SPP š.p. sa opätovne stal členom predstavenstva Slávie Capital a.s. V roku 2004 svoj podiel v Slávii Capital a.s. ako aj jej dcérskych spoločnostiach odpredal a zakladá spoločnosť Greenlight a.s.

 • 1992 - 1995 : Slovenská Sporiteľňa, a.s. - riaditeľ divízie investičného bankovníctva
 • 1995 - 1999 : jeden zo zakladateľov spoločnosti Slavia Capital, a.s., o.c.p. a generálny riaditeľ
 • 1999 - 2000 : poradca generálneho riaditeľa SPP, š.p.
 • 2000 - 2004 : člen predstavenstva Slávia Capital, a.s., o.c.p.
 • 2004 : predaj akcionárskeho podielu v Slavia Capital, a.s., o.c.p. a založenie spoločnosti Greenlight, a.s.

  Hlavné zodpovednosti v spoločnosti:
 • identifikácia obchodných a investičných príležitostí;
 • dozorná funkcia pri všetkých poradenských mandátoch ako aj investičných projektoch;
 • aktívna podpora pri koordinácií a negociáciách s významnými protistranami v súvislosti s poradenskými mandátmi a investičnými projektmi;
 • získavanie zdrojov financovania v súvislosti s investičnými projektmi;
 • identifikácia rozhodujúcich protistrán a administratívnych orgánov / komunikácia s týmito v súvislosti s transakciami

  Danka Fresserová
  Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.Po skončení štúdia pracovala ako právnik, neskôr ako vedúci právnik pre Železnice Slovenskej republiky a následne pre skupinu spoločností SLAVIA CAPITAL.Špecializuje sa na obchodné a finančné právo, má skúsenosti s korporátnym právom, transakciami v procesoch M&A ( fúzií a akvizícií ), transakciami spojenými s obchodovaním s cennými papiermi, ich úschovou a správou, transakciami v realitnom sektore.

 •     Od roku 2004 je členkou predstavenstva spoločnosti Greenlight, a.s.
 • Kontaktný formulár

  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať  Odoslať


  Triatlon Team Trnava

  Spoločnosť Greenlight je generálny sponzor Triatlon Teamu Trnava